تعرفه های ثبت دامنه

دامنه مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir ۱ سال ۱۸٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰
.com ۱ سال ۲۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰
.net ۱ سال ۳۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰
.org ۱ سال ۳۳۰٫۰۰۰ ۳۳۰٫۰۰۰ ۳۳۰٫۰۰۰
.co.uk ۱ سال ۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸۰٫۰۰۰
.info ۱ سال ۳۳۰٫۰۰۰ ۳۳۰٫۰۰۰ ۳۳۰٫۰۰۰
.co ۱ سال ۸۲۰٫۰۰۰ ۸۲۰٫۰۰۰ ۸۲۰٫۰۰۰
.co.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰