تعرفه های ثبت دامنه

دامنه مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
.com ۱ سال ۴۵٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰
.net ۱ سال ۵۸٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰
.org ۱ سال ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰
.co.uk ۱ سال ۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰
.info ۱ سال ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰
.co ۱ سال ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
.co.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰