تعرفه های ثبت دامنه

دامنه مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
.com ۱ سال ۴۲٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰
.net ۱ سال ۴۶٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰
.org ۱ سال ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰
.biz ۱ سال ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.info ۱ سال ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰
.co ۱ سال ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰
.co.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰