تعرفه های ثبت دامنه

دامنه مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
.com ۱ سال ۳۱۹٫۰۰۰ ۳۱۹٫۰۰۰ ۳۱۹٫۰۰۰
.net ۱ سال ۴۴۷٫۰۰۰ ۴۴۷٫۰۰۰ ۴۴۷٫۰۰۰
.org ۱ سال ۴۰۷٫۰۰۰ ۴۰۷٫۰۰۰ ۴۰۷٫۰۰۰
.co.uk ۱ سال ۲۸۵٫۰۰۰ ۳۶۵٫۰۰۰ ۳۶۵٫۰۰۰
.info ۱ سال ۳۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
.co ۱ سال ۸۶۲٫۰۰۰ ۹۸۵٫۰۰۰ ۹۸۵٫۰۰۰
.co.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰