تعرفه های ثبت دامنه

دامنه مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰
.com ۱ سال ۲۴۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰
.net ۱ سال ۳۲۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰
.org ۱ سال ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰
.co.uk ۱ سال ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰
.info ۱ سال ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
.co ۱ سال ۷۴۰٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰
.co.ir ۱ سال ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰