آموزش – دامنه

WHOIS چیست؟

heading سفارشی WHOIS با حروف بزرگ نوشته می شود. سیستم WHOIS که در فارسی آن را بصورت هویز، هوئیز یا هوایز می نویسند، سیستمی است که به این سوال پاسخ می دهد: مالک یا مسئول فلان دامنه یا آدرس آی پی چه کسی است؟ سالیانه میلیون ها دامنه و آی پی در سراسر دنیا ثبت [...]